Vrienden

Met het doel de zorgboerderij te ondersteunen is de stichting “Vrienden van ’t Werckpaert” opgericht.

Er komt nogal wat voor kijken om de prachtige combinatie van een oude monumentale boerderij waar nog ambachtelijk gewerkt wordt door mensen met een beperking, in stand te houden, aan te passen en optimale werkomstandigheden te creëren.

Een mooie gelegenheid om kennis te maken, de sfeer te proeven en te ervaren wat er allemaal gebeurt is een bezoekje aan de jaarlijkse lente- en kerstmarkt.
Als vriend ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de vriendendag en laten we u zien wat we met uw gift hebben gedaan.

Als u de stichting “Vrienden van ’t Werckpaert” wilt steunen kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL77 RABO 0131996657 ten name van St. Vrienden van ’t Werckpaert.

De stichting heeft de ANBI status, bovendien is het mogelijk om een periodiek notariële schenking te doen.

Meer informatie over de ANBI status vindt u op de website van de Kennisbank Filantropie